• Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně ZŠ

  Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně Vážení rodiče, od 8.6.2020 bude možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně základních škol, a to především formou konzultací a třídnických hodin. Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok[…]

 • Informace pro rodiče – Speciální třídy

  Vážení rodiče, od 1. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků speciálních tříd 1.stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách. Vzdělávací část bude probíhat od 8. 6. 2020 každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hodin. V týdnu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 budou probíhat domluvené konzultace a doučování. Vyplněnou přihlášku (viz. příloha) je nutno odevzdat do školy. Osobní přítomnost žáků speciálních tříd 2.stupně základních škol bude možná od 8. 6. 2020 a to za účelem konání konzultací[…]

 • Informace k přijímacím zkouškám

  . Termín Jednotné přijímací zkoušky do 4letých oborů středních škol se konají 8. 6. 2020, do víceletých gymnázií 9. 6. 2020, v náhradním termínu v obou případech 23. 6. 2020. Omluvení Uchazeč se ale může z řádného termínu omluvit ve lhůtě 3 dnů po jeho konání, tj. nejpozději 11. 6. nebo 12. 6. 2020. Povinnost ředitele školy je zaslat uchazeči pozvánku k náhradnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky alespoň 10 pracovních dnů předem. Omluví-li se uchazeč až po konání řádného[…]

 • Pravidla hodnocení

  Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. V hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí bude škola postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.,[…]

 • Ochrana zdraví a provoz školy v období od 25....

  Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 Od 25. května 2020 do 30. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Obsah dopoledních vzdělávacích aktivit bude totožný se vzdělávacím obsahem ŠVP školy a distanční výuky, odpolední zájmová část bude probíhat[…]

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně ZŠ

Autor: Mgr. Eva Majlišová 1.6.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně ZŠ

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně Vážení rodiče, od 8.6.2020 bude možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně základních škol, a to především formou konzultací a třídnických hodin. Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok[…]

Informace pro rodiče – Speciální třídy

Autor: Mgr. Eva Majlišová 28.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče – Speciální třídy

Vážení rodiče, od 1. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků speciálních tříd 1.stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách. Vzdělávací část bude probíhat od 8. 6. 2020 každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hodin. V týdnu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 budou probíhat domluvené konzultace a doučování. Vyplněnou přihlášku (viz. příloha) je nutno odevzdat do školy. Osobní přítomnost žáků speciálních tříd 2.stupně základních škol bude možná od 8. 6. 2020 a to za účelem konání konzultací[…]

Informace k přijímacím zkouškám

Autor: Mgr. Eva Majlišová 26.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k přijímacím zkouškám

. Termín Jednotné přijímací zkoušky do 4letých oborů středních škol se konají 8. 6. 2020, do víceletých gymnázií 9. 6. 2020, v náhradním termínu v obou případech 23. 6. 2020. Omluvení Uchazeč se ale může z řádného termínu omluvit ve lhůtě 3 dnů po jeho konání, tj. nejpozději 11. 6. nebo 12. 6. 2020. Povinnost ředitele školy je zaslat uchazeči pozvánku k náhradnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky alespoň 10 pracovních dnů předem. Omluví-li se uchazeč až po konání řádného[…]

Pravidla hodnocení

Autor: Mgr. Eva Majlišová 11.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla hodnocení

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. V hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí bude škola postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.,[…]

Informace k přijímacím zkouškám

Autor: Radek Vlach 11.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v tomto školním roce (2019/2020) následovně: Čtyřleté obory – 8. června Víceletá gymnázia – 9. června Ministerstvo připravilo podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa. V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a úloh,[…]

Ochrana zdraví a provoz školy v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Autor: Mgr. Eva Majlišová 10.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochrana zdraví a provoz školy v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 Od 25. května 2020 do 30. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Obsah dopoledních vzdělávacích aktivit bude totožný se vzdělávacím obsahem ŠVP školy a distanční výuky, odpolední zájmová část bude probíhat[…]

Výuka žáků 1. stupně ZŠ – od 25. 5. 2020

Autor: Radek Vlach 6.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka žáků 1. stupně ZŠ – od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15, složení skupin bude neměnné. Školní jídelna bude v provozu (nutno přihlásit obědy u vedoucí ŠJ). Ranní družina není poskytována, poplatky za ŠD se nehradí. Účast žáků na vzdělávacích aktivitách není[…]

Oznámení

Autor: Mgr. Eva Majlišová 6.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení

Oznamujeme, že od 11 .5. 2020 je podatelna školy (budova v Mírové ulici – ředitelství) otevřena v době od 7.00 do 15.30 hod. každý pracovní den.

Příprava na přijímací zkoušky – 9. ročník

Autor: Radek Vlach 4.5.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava na přijímací zkoušky – 9. ročník

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupinu žáků, která je neměnná. Maximální počet žáků ve skupině je 15 (jeden žák v lavici). Vzdělávací aktivity budou zaměřené na předměty přijímací zkoušky (matematika a český jazyk), budou probíhat od pondělí 11. 5. 2020 každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hodin, po[…]

POZOR!!! Změna telefonního čísla

Autor: Mgr. Eva Majlišová 23.4.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POZOR!!! Změna telefonního čísla

Oznamujeme, že došlo ke změně telefonního čísla na paní psycholožku. Nové telefonní číslo – 606 861 176.