ZŠ a MŠ Mírová, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých dětí do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2020/2021

 

Identifikační kód:                                           Identifikační kód:

11714 180909
21640 190296
31597 201499
41322 210662     
50745 220761 
60146 231060
71502 241340
80992 250643      
90252 260953      
100680 270729
111283 280689
120937 291530
130921     
141054  
150763  
161013  
170895  

 

Umístění dětí do jednotlivých MŠ a tříd najdete koncem července rovněž na webu MŠ v záložce Aktuality. Děti rozdělujeme do tříd podle věku s ohledem na děti, které potřebují podporu asistentky (v každé třídě máme jednu) nebo mají další vzdělávací potřeby a podpůrná opatření tak, abychom zajistili bezproblémový chod a bezpečnost v každé třídě.

 

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku. Kontaktní osoba vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616.

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

  Hlavní kritérium  
1 Předškoláci (5 -6 let) a děti s OŠD povinné předškolní vzdělávání
   

Doplňující kritéria

 

 

Bodové

ohodnocení

2 Věk dítěte: 4 -5 let

4

  3 -4 roky

3

     
     
3 Málo podnětné a sociálně slabé prostředí

1

4 Sourozenec v MŠ

2

     

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče.

 

Add1) Bez ohledu na bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Add2) Kritérium zvýhodnění staršího dítěte je odůvodněno nárůstem potřeb se zvyšujícím se věkem. Z hlediska sociálně kulturního vývoje dítěte je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky.

Add3) Toto kritérium je odůvodněno potřebou integrace dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Add4) Toto kritérium je odůvodněno snahou o podporu soudržnosti sourozenců. (Dítě, které chodí již do příslušné MŠ nebo ZŠ, je-li v právní subjektivitě – „soudržnost rodiny“).

Add5) Toto kritérium není bezpodmínečné, do MŠ jsou přijímány i děti z okolních obcí, po dohodě se zřizovatelem.

 

Dítě musí být řádně přeočkováno, pokud rodič nepředloží ve stanoveném termínu potvrzení od lékaře, zastavuje se správní řízení.

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.