Mateřská škola Komenského je součástí základní školy od roku 1995 a nachází se v celém přízemí budovy I. stupně ZŠ v Komenské ulici (typické školní budovy vystavěné v první polovině  19 století).  Jsou zde 2 třídy po 24 dětech, v případě potřeby s možností navýšení kapacity na maximálně 55 míst. Třídy jsou menší, více členěné, což umožňuje dětem hry v menších skupinkách v koutcích, to přispívá k lepšímu rozložení hlučnosti a klidnějšímu prostředí. Každá třída má ve své blízkosti vlastní toalety k pohotovostnímu použití. Pro hromadné přesuny celých tříd do samostatné jídelny, na čištění zubů po obědě a na přípravu na pobyt venku slouží společná velká umývárna. Tato budova má samostatnou jídelnu, kde se střídají třídy ve stolování. Děti proto nemusejí před každým jídlem ukončovat hru, sklízet stolečky a prostírat a mohou si nechat rozdělanou práci, ke které se po svačině zase vrátí. Pracují zde 4 učitelky.

Vzhledem ke stáří budovy jsou zde průběžně prováděny opravy a renovace tak, aby odpovídaly požadavkům a současným trendům v předškolním vzdělávání. Podle možností dochází k obnově nábytku, doplňků, didaktických pomůcek a hraček. Všechny třídy naší mateřské školy jsou vybaveny PC s tiskárnou, pro práci dětí i učitelek, televizí, CD přehrávačem, máme  2 interaktivní tabule ve třídách předškoláků, na každé budově mají učitelky k dispozici tablet pro práci s  vybranými dětmi  v oblasti logopedické prevence.    Ložnice starších dětí slouží zároveň jako herna pro TV činnosti, děti zde mají dostatečný prostor. K odpočinku zde máme pořízena stohovatelná lehátka, která pravidelně provozní pracovnice připravuje a sklízí tak, aby nebyl narušen chod výchovných činností. V ložnici mladších dětí jsme vyměnili palandy za lehátka, ubylo nám tak volného prostoru na převlékání dětí, které se nyní musí chodit převlékat a ukládat si oblečení do herny, ale bylo třeba přizpůsobit se hygienickým a bezpečnostním požadavkům, které jsou na současnou moderní MŠ kladeny.

Jídlo se do MŠ dováží z centrální kuchyně ZŠ. V malé přípravné kuchyni se oběd pouze vydává a paní kuchařka zde chystá svačiny.

O finanční stránku (výběr stravného a úplaty za MŠ) se stará vedoucí ŠJ. Veškeré informace pro platbu a jídelní lístky mají rodiče k dispozici na webových stránkách školy a na nástěnkách v chodbách MŠ.

Škola je obklopena velkou zahradou, která odpovídá potřebám dnešní doby- pískoviště, zahradní domky, průlezky, dřevěná sestava průlezek-Tomovy parky, houpačky, v areálu zahrady je dostatek zeleně i travnaté plochy pro hry dětí.

 

MŠ na Letné zahájila provoz 1. 9. 2011 v nově zrekonstruovaných prostorách ZŠ Letná. V  1. a 2. nadzemním podlaží vznikly 4 třídy. Prostory MŠL jsou velkolepé, světlé, vzdušné, vybavené novým nábytkem, pomůckami a hračkami pro věkovou škálu od 2,5 – 7 let. Každá třída má  vlastní ložnici, hygienické zázemí, šatnu pro ukládání věcí, každá je výdejním okýnkem propojena s kuchyňkou. Jsou zde i sedací koutky pro rodiče a dostatek prostoru pro prezentaci dětských prací a výrobků na chodbách MŠ. Pracuje zde 8 učitelek.

            Všechny tyto 4 třídy (odloučené pracoviště MŠL) pracují, stejně jako MŠK, podle ŠVP PV „Krok za krokem jdeme světem“. Odlišnosti jsou pouze při individuálních zvláštnostech nebo při věkovém složení dětí.

            Ve třetím nadzemním podlaží budovy se nachází speciální třídy, ZŠ a MŠ Mírová Mimoň.

            MŠ zde má k dispozici rozsáhlou členitou zahradu se vzrostlými stromy, průlezkami a rozmanitými travnatými zákoutími. Pro potřeby MŠ je část zahrady oplocena pro zajištění bezpečnosti dětí. Jsou zde 2 pískoviště se zakrýváním a zastíněním plachtou upevněnou na kůlech. Hrací prvky –  dřevěné domečky s tabulemi na kreslení křídou, houpačky a průlezky se skluzavkou pro rozmanité hry dětí od 2 do 7 let. Dolní část zahrady je využívána pro společná posezení s rodiči, rozloučení se školním rokem s  opékáním vuřtů. V budoucnu bychom rádi pořídili dopravní hřiště pro hry dětí na tříkolkách a koloběžkách.

 Jídlo se dováží z CK školy a svačiny pro děti chystá kuchařka přímo ve výdejně v mateřské škole.

Obě MŠ pracují podle ŠVP PV ,,Krok za krokem jdeme světem“, v jednotlivých třídách upravenému podle věku a individuálních zvláštností dětí. Pracoviště jsou od sebe vzdálena přibližně 1,5km a nachází se v klidném prostředí v okrajových částech města v blízkém kontaktu s přírodou.