Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Bc. Novotná Monika – ředitelka školy
Mgr. Bc. Majlišová Eva     – statutární zástupce
Mgr. Kabešová Zdena      – vedoucí učitelka pro 1. stupeň, výchovný poradce
Mgr. Ledvinová Jitka         – vedoucí učitelka pro speciální třídy
Mgr. Petrová Kristýna        – zástupce pro DDM

 

 

Pedagogičtí pracovníci 1. stupeň

Mgr. Boumová Blanka
Mgr. Horčíková Jitka
Mgr. Kabešová Zdena
Mgr. Kalvová Šárka
        Landsmanová Světlana
Mgr. Ledvina Miroslav
Mgr. Novotná Jaroslava
Mgr. Procházková Hana
Mgr. Různarová Kateřina
 Bc. Sejkorová Martina
Mgr. Šťastná Jitka

Pedagogičtí pracovníci speciální třídy

Mgr. Domerecká Eva
Mgr. Faltýnková Alena
Kolaříková Irena
Mgr. Ledvinová Jitka – vedoucí učitelka
Mgr. Michailidis Renata
Mgr. Standová Jiřina

Školní jídelna

Bínová Pavlína – vedoucí kuchařka
Císařová Jindřiška
Hodovníková Lenka
Jančářová Dana
Kopecká Radka
Száková Eva
Špidlová Jaroslava – vedoucí školní jídelny
Vomastová Monika

Provozní pracovníci

Feherová Nina – uklízečka
Jeriová Eva – uklízečka
Krajčírová Eva – uklízečka
Mazůrek Ladislav – školník
Mocová Libuše – ekonomka
Peschelová Marcela – uklízečka
Pivovarčíková Lucie – účetní
Pohořalá Adéla – uklízečka
Růžička Josef – školník
Rylichová Jana – uklízečka
Štefancová Lenka – hospodářka
Valešová Lucie – uklízečka
Vápeníková Karla – uklízečka
Mgr. Zavřel Miroslav – školník

Pedagogičtí pracovníci 2. stupeň

PhDr. Hanka Jaroslav                                                                                                              Bc. Hošková Zdeňka
Mgr. Hlavinková Dana
Mgr. Húska Petr
       Klímová Ivana
Mgr. Knězů Kateřina
Mgr. Majlišová Eva 
Mgr. Novotná Monika
        Paduchová Eva
Mgr. Perutková Martina
Ing. Pivovarčík Rudolf
       Smigová Michaela
Mgr. Uhrová Aneta
Mgr. Vlachová Jitka

Asistenti pedagoga

Bodláková Tereza – speciální třídy
Bohúňová Lucie – chůva
Brzobohatá Hana – 1. stupeň
Czuczorová Alena – MŠ
Dolanská Zdeňka – speciální třídy
Feherová Nina – speciální třídy
Hampejsová Hana – 1. stupeň
Heráková Renata – 2. stupeň
Holubová Zdeňka – 1. stupeň
Klímová Ivana – 2. stupeň
Kvášová Veronika – MŠ
Pelcová Pavlína – MŠ
Pivovarčíková Lucie – MŠ
Procházková Hana – MŠ
Slabionová Kateřina – speciální třídy
Stehlíková Bohuslava – speciální třídy
Tomková Iva – 2. stupeň

Školní psycholog

Mgr. Vašáková Libuše – školní psycholog

Zabezpečení zájmového vzdělávání – školní družina

Čanková Bronislava
Bc. Pillmannová Andrea – vedoucí vychovatelka
Vodičková Petra