Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Bc. Novotná Monika – ředitelka školy
Mgr. Bc. Majlišová Eva – statutární zástupce
Mgr. Kabešová Zdena – vedoucí učitelka pro 1. stupeň, výchovný poradce
Mgr. Ledvinová Jitka – vedoucí učitelka pro speciální třídy
Mgr. Petrová Kristýna – zástupce pro DDM
Řeháčková Radomíra – vedoucí učitelka pro MŠ

Pedagogičtí pracovníci 1. stupeň

Mgr. Boumová Blanka
Mgr. Horčíková Jitka
Mgr. Kabešová Zdena
Mgr. Kalvová Šárka
Landsmanová Světlana
Mgr. Procházková Hana
Mgr. Různarová Kateřina
Bc. Sejkorová Martina
Šavujeva Michaela
Mgr. Šťastná Jitka
Tomková Iva

Pedagogičtí pracovníci speciální třídy

Dolanská Zdeňka
Mgr. Domerecká Eva
Mgr. Faltýnková Alena
Mgr. Ledvinová Jitka – vedoucí učitelka
Mgr. Michailidis Renata
Mgr. Standová Jiřina 

Pedagogičtí pracovníci v MŠ

Bendová Hana
Dolníčková Lenka
Horáčková Jana
Hudáčková Hana
Hudíková Petra
Kozárková Kristina
Mankovecká Jitka
Marcynkovaská Michaela
Řeháčková Radomíra – vedoucí učitelka
Šafránková Blanka
Vesnenková Inna
Mgr. Vesnenková Jelena

Provozní pracovníci

Feherová Nina – uklízečka
Jeriová Eva – uklízečka
Krajčírová Eva – uklízečka
Mazůrek Ladislav – školník
Mocová Libuše – účetní
Peschelová Marcela – uklízečka
Pivovarčíková Lucie – ekonomka
Pohořalá Adéla – uklízečka
Růžička Josef – školník
Saláková Kateřina – uklízečka
Štefancová Lenka – hospodářka
Valešová Lucie – uklízečka
Vápeníková Karla – uklízečka
Mgr. Zavřel Miroslav – školník

Pedagogičtí pracovníci 2. stupeň

PhDr. Hanka Jaroslav
Bc. Hošková Zdeňka
Mgr. Húska Petr
Laušmanová Sabina
Klímová Ivana
Mgr. Knězů Kateřina
Mgr. Majlišová Eva
Mgr. Novotná Jaroslava
Mgr. Novotná Monika
Paduchová Eva
Mgr. Perutková Martina
Ing. Pivovarčík Rudolf
Mgr. Uhrová Aneta
Mgr. Vlach Radek
Mgr. Vlachová Jitka

Asistenti pedagoga

Bodláková Tereza – speciální třídy
Bohúňová Lucie – chůva
Brzobohatá Hana – 1. stupeň
Czuczorová Alena – ZŠ
Feherová Nina – speciální třídy
Heráková Renata – 2. stupeň
Haluzová Sabina
Holubová Zdeňka – 1. stupeň
Klímová Ivana – 2. stupeň
Kvášová Veronika – MŠ
Pelcová Pavlína – MŠ
Procházková Hana – MŠ
Rajchlová Veronika
Slabionová Kateřina – speciální třídy
Stehlíková Bohuslava – speciální třídy

Školní psycholog

Mgr. Vašáková Libuše – školní psycholog

Školní jídelna

Bínová Pavlína – vedoucí kuchařka
Císařová Jindřiška
Hodovníková Lenka
Jančářová Dana
Kopecká Radka
Száková Eva
Špidlová Jaroslava – vedoucí školní jídelny
Vomastová Monika

Zabezpečení zájmového vzdělávání – školní družina

Bodláková Tereza
Hampejsová Hana
Bc. Pillmannová Andrea – vedoucí vychovatelka
Vodičková Petra