Školská rada

Složení školské rady:

Předseda: Eva Hrončeková (jmenovaná za zřizovatele)

Místopředseda: Martina Honsová (jmenovaná za zřizovatele)

Členové:

Mgr. Martina Perutková (jmenovaná pedagogickými pracovníky školy)

Mgr. Šárka Kalvová (jmenovaná pedagogickými pracovníky školy)

Veronika Stirčáková (jmenovaná zákonnými zástupci)

Hana Hampejsová (jmenovaná zákonnými zástupci)

Náplň práce školské rady

Jednací řád školské rady

Školský zákon o školské radě

Zápis ze Školské rady