Školní parlament

Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Parlament se poprvé sešel 19.3.2009. Vznikl proto, aby se žáci naučili hájit a prosazovat své názory. Třída může pomocí svého zástupce sdělovat názory, připomínky, podněty a případně problémy. Povinností žáka v parlamentu je informovat svoji třídu o dění v parlamentu, plánovaných akcích, zadaných úkolech. Na jednání je možné zvát různé hosty. Parlament vede od letošního roku Mgr. Jaroslava Novotná.

Pravidla školního parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Spolupracovat v týmu.
 6. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 7. Zúčastňovat se schůzek.

Školní parlament má právo zejména:

 1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti.
 2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
 3. Přednést své návrhy vedení školy a vyučujícím.

Cíl školního parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
 2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 3. Řešit návrhy a připomínky žáků na lepší chod školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu.

Schůzka školního parlamentu dne 7. a 8. října 2020

Zápis ze školního parlamentu