Logopedická prevence

Rozpis tříd a konzultační hodiny

LogohrošíkNaše škola poskytuje od října 2014 novou poradenskou službu (logopedickou prevenci) pro žáky s narušenou komunikační schopností. Tuto službu zajišťuje logopedický asistent, absolvent bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na TUL se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, speciální pedagogiky, psychopedie a pedagogiky volného času.

Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, jejichž cílem je individuální činnost s každým žákem, artikulační a dechová cvičení, náprava jednotlivých hlásek. Součástí logopedické prevence je poradenství, konzultace s rodiči a následné procvičování hlásek  s dětmi doma.

Jednou ročně navštěvuje naší školu Mgr. Jiřina Jehličková (krajský koordinátor) z SPC pro děti s narušenou komunikační schopností Liberec, která zajišťuje logopedickou depistáž s doporučením pro rodiče a logopedického asistenta. Jednodušší vady řeči se snažíme napravit v rámci logopedických chvilek v ZŠ, u těžších vad doporučujeme rodičům péči klinického logopeda.

Materiály, které využíváme:

–          obrázky

–          pexeso

–          Šimonovy pracovní listy (logopedická cvičení I. a II)

–          Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky R

–          Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky L

–          Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky C, S, Z, Č, Š, Ž

–          Logopedické deskové hry

–          Kouká Mína, kouká do komína

–          Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř

–          Abeceda chytrých dětí

–          CD

–          Brčka, pírka, papírový dráček, molitanové kuličky, pingpongové míčky, flétna (dechová cvičení)

–          Materiály vlastní výroby (stolní hry, pexeso, obrázky)

Pomůcky:

–          logopedické zrcadlo

–          logopedické sondičky

–          odborné knihy (Logopedie – Klenková, Dyslalie – Krahulcová, Logopedická prevence – Kutálková)

–          špatle

–          metronom

–          dřevěné kostky DI, TI, NI a DY, TY, NY

–          molitanové míčky

 
ROZPIS LOGOPEDICKÉ PREVENCE A INTERVENCE

PONDĚLÍ 10:55 – 11.40 hod. 1.A + 2.B
11.50 – 12.35 hod. 3.A + 3.B

ÚTERÝ 11:50 – 12.35 4.B

ČTVRTEK 11.30 – 12.35 hod. MŠ logopedická intervence

PÁTEK 11.50 – 12.35 hod. 4.A

pondělí – čtvrtek: odpolední konzultace pro rodiče a logopedická prevence dle předchozí dohody