1. stupeň
Komenského 101
471 24  Mimoň

zskomenskeho@skolamirova.cz

487 862 540

2. stupeň
Mírová 81
471 24  Mimoň

zsmirova@skolamirova.cz

487 862 180

Speciální třídy
Letná 236
471 24  Mimoň

zsletna@skolamirova.cz

481 629 701

Aktuality

Sportovní den mládeže s TAJV

Sportovní den mládeže s TAJV

Sportovní den mládeže s TAJV  proběhl v pondělí 13.9.2021 na venkovním sportovním hřišti. Všichni soutěžili v tenise, fotbalu, florbalu, házené, hodu frisbee, basketbalu a konstrukci sportovních staveb. Nejúspěšnějším sportovcem se stal Matyáš Hrubý ze 4.A, který...

Stopovaná

Stopovaná

V úplném závěru školního roku byla pro žáky 1.stupně připravena hra Stopovaná.  Děti postupovaly podle barevného značení, které je vedlo do aleje. Zde na ně čekali spolužáci třídy 5.A s připravenými úkoly. Po zvládnutí všech vědomostních a pohybových...

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V pondělí 28.6. 2021 se žáci prvních tříd sešli v Městské knihovně na slavnostním pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského. Ze znalostí abecedy a čtenářských dovedností je vyzkoušela knihovnice Lenka Proboštová, DiS a jejich zápolení také přihlížela paní Jaroslava...

Distanční výuka speciální třídy

  Distanční vzdělávání – informace pro rodiče Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30.10.2020, o přijetí krizového opatření, přechází  žáci Speciálních škol od 2.11. 2020 na distanční formu vzdělávání. Má-li výuka fungovat ke spokojenosti všech...