Závěr školního roku

autor: | 22. 6. 2020 | Aktuality

Vážení rodiče,
na základě úpravy mimořádného opatření vlády proběhne závěr školního roku obdobně, jako tomu bylo v minulých letech. Vysvědčení bude předáváno v úterý 30.6.2020 v 8,00 hodin vždy celé třídě. Předávání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (týká se žáků, kteří se neúčastnili konzultací či vzdělávacích aktivit) a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku proběhne 30.6.2020 v 8,30 v obřadní síni Městského úřadu v Mimoni (nutno mít zakrytá ústa a nos rouškou).
Žádáme všechny rodiče a žáky o vyklizení šatních skříněk a vrácení učebnic nejdéle do 26.6.2020.
V prvním týdnu měsíce září proběhnou mimořádné třídní schůzky, na kterých budou předány informace k organizaci nového školního roku. Proto vás prosím, sledujte webové stránky školy.

Mgr. Novotná Monika, ředitelka školy
Čestné prohlášení -1.část Čestné prohlášení – 2.část