Zápis ze schůzky Školního parlamentu

autor: | 8. 11. 2019 | 1. stupeň, Aktuality

Listopad 2019 – Zápis ze schůzky školního parlamentu

Přítomno:

4. 11. 2019 – II. st. – mimo 9. A – neomluveni

6. 11. 2019 – I. st.

Program:

1. Předání informací z jednotlivých tříd, klima a nálada ve třídách.

2. Informace, zda žáci mají nějaké problémy a jakým způsobem je řeší, projednávat na společných třídnických hodinách veřejně před ostatními.

3. Projednání chování žáků ve třídách a na území školy – stále se řeší vulgární mluva, nedodržování školního řádu, nepořádek ve třídách či společných prostorách, přezouvání, žáci jsou často po celý den v bundách během vyučování.

4. Na I. st. jsme hovořili o stravování, žáci jsou ve většině případech se stravováním spokojeni, do jídelny byly p. vedoucí kuchyně předány náměty na některá jídla, o která by byl zájem.

5. Akce školy – vyhodnocení dýňování, projektového dne a průvodu.

6. Nabídka akce hokej (6. 12.) – LB Bílí tygři – starší žáci – ještě jsou volná místa.

7. Přijímáme náměty na vánoční akce, hry a soutěže – o co by měli žáci zájem, trénujte celý listopad zpívání – Česko zpívá koledy v prosinci.

8. Diskuze, závěr.

Zapsala: Jaroslava Novotná