Zápis ze schůzky školního parlamentu

autor: | 15. 1. 2020 | Aktuality

Zápis ze schůzky školního parlamentu – měsíc leden 2020

I. st. 7. 1. 2020 – účast všichni + host: p. vychovatelka Lenka Havelková
II. st. 13. 1. 2020 – účast všichni
Program:
1) První setkání se žáky v novém roce – přání zdraví a úspěchy ve škole, předat v jednotlivých třídách.

2) Seznámení s přípravami akcí na zimní období. Po obdržení finanční částky z MěÚ Mimoň opět připravíme mimoškolní akce pro žáky. Plánujeme zejména pro I. st.:
– Návštěvu planetária a hvězdárny v Teplicích – termín bude následně sdělen, můžeme spojit s návštěvou botanické zahrady v Teplicích
– V úterý 28. 1. 2020 proběhne akce „Odpoledne plné veršů“ – vyzvat žáky k účasti!
– V nejbližších dnech proběhne na škole Matematická olympiáda – roč. 5.–9.
Cílem je zapojit co nejvíce žáků se zájmem o matematiku. Sledujte plakáty na nástěnkách. Sdělte ve svých třídách.

3) Upozornění : na II. poschodí na dívčích toaletách jsou poškozeny nové dveře – čmáranice, popisky apod. , upozornit všechny žáky – za poškození školního majetku hrozí postihy.
Žákyně požádaly o instalování nových zrcadel – požadavek bude projednán s ředitelstvím školy.

4) Informace zástupců z jednotlivých tříd – klima ve třídě, problémy a nedostatky
– Řeší se s tř. uč., s vedením školy, stížnosti žáků.
– Ve schránce důvěry nebyly v současné době žádné písemné stížnosti.

5) Informace o stravování žáků – podle jejich sdělení jsou ve školní jídelně děti spokojené, jídlo jim chutná. Je potřeba slušně zacházet s ovocem, které žáci dostávají ve škole (Ovoce do škol)!

6) Diskuze, náměty, návrhy na další akce.