Zápis do prvních tříd pro rok 2021 – 2022

autor: | 16. 2. 2021 | Aktuality

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

ZŠ A MŠ MÍROVÁ 81, MIMOŇ, p.o.

8.4.2021 od 14,00  do 17,00 hodin

v budově ZŠ v Komenského ulici (1.stupeň), 1.patro

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let. Děti, které měly povolen odklad školní docházky, musí k zápisu opakovaně. 

 Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Při zápisu zjišťujeme údaje o žákovi, školní zralost, zájem o školní družinu.

Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy.

Dotazník pro rodiče při zápisu dítěte do ZŠ

Žádost o odklad šk.docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání