Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2016/2017

autor: | 22. 2. 2016 | Aktuality

V úterý 3. května 2016 se koná od 13,00 – 16,00 hodin zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ ).

Rodiče u zápisu předloží: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dítě přivedou s sebou.

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. Mladší dítě 3 let může být přijato, jen pokud je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je relativně samostatné v oblasti sebeobsluhy a zvládání hygienických návyků.