Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná

autor: | 28. 2. 2017 | Aktuality

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 3. května od 13,00 – 16,00 hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ).

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 3. května od 13,00 – 16,00 hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ)

Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání povinné!

Zápisu se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou v den zápisu starší dvou let.

 

Rodiče u zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o řádném očkování dítěte

 

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let. Mladší dítě může být přijato, jen pokud je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je relativně samostatné v oblasti sebeobsluhy a zvládání hygienických návyků!