Zápis dětí do MŠ

autor: | 15. 5. 2015 | Aktuality

ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň.

Seznam přijatých dětí do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2015/2016

Registrační číslo:                       Registrační číslo:                        Registrační číslo:

10721 160791 300570
20231 170875 310219
30442 180766 320079
40868 190917 330778
50186 200721 340646
60182 211089 351022
70976 221259 361234
80780 230649  
90614 240124  
108649 251373  
120422 260214  
130883 270485  
140671 280791  
150895 290693  
     

Místo nástupu (MŠ Komenského nebo MŠ Letná) bude rodičům upřesněno v přípravném týdnu od 24. 8. – 28. 8. u vedoucí učitelky pí Řeháčkové na MŠ Komenského  (tel.: 487 86 26 16 nebo 733 159 001).

 Podmínkou přijetí do MŠ je, aby se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a mělo doklad (potvrzení od pediatra), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví).

 MŠ Letná má ještě k dispozici volná místa s nástupem dětí od 1. 9. 2015, zájemci se hlaste u vedoucí učitelky p. Řeháčkové na MŠ Komenského, tel.: 487 86 26 16 nebo 733 159 001.