S pomocí se všechno zvládne

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005608 – „S pomocí se všechno zvládne“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 1 571 132,- Kč.