S pomocí se všechno zvládne III

Od 1.3.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019537 s názvem „S pomocí se všechno zvládne III.“,
který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 136 970,- Kč