S pomocí se všechno zvládne III

Projekt

„S POMOCÍ SE VŠECHNO ZVLÁDNE III“ A REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019537

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a také na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková dotace činí 1 136 970,- Kč.

Projekt EU – S pomocí se všechno zvládne III