Projekty a dotace

Naše škola se zapojuje do projektů Libereckého kraje, který na ně finančně přispívá.
V současné době probíhá projekt Poznáváme kulturu, který má tři části:
1) Tradice sladké pochoutky Lomnických sucharů
2) Jak chutná koláž?
3) Kombinovaný vzdělávací a rukodělný program – zvířata.

Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. Informace k ČMG

Projekt učebny přírodních věd

Plakát Projektu učebny přírodních věd spolufinancovaného EU

Učebna přírodních věd ZŠ Mírová – stavební práce

Zadávací dokumentace učebny přírodních věd ZŠ Mírová

Vyhodnocení rozvojového programu 2018 modul A

Vyhodnocení rozvojového programu 2018 modul C

UPV dodávky protokol o jednání komise

UPV dodávky protokol o otevírání nabídek

UPV stavební práce protokol o jednání komise

UPV stavební práce protokol o otevírání nabídek

UPV dodávky oznámení o výběru dodavatele

UPV stavební práce oznámení o výběru dodavatele