Dokumenty

Školní vzdělávací program:

ŠVP ZV AMOSEK platný od 1.9.2021

ŠVP Amosek – ŠVP pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením

Minimální výstupy – výpis minimálních výstupů z RVP

 

Ostatní dokumenty:

Inspekční zpráva z ledna 2017

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

ŠR dodatek

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu MŠ 

VNITŘNÍ ŘÁD SVČ – Vážka

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

Minimální preventivní program 2021 -2022 – speciální třídy

Minimální preventivní program  2021-22

Plán prevence šikany 2021-2022

 

Rozpočet:

Schválený střednědobý výhled 2022-2023

Schválený rozpočet PO pro rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený střednědobý výhled na období 2023-2024

 

 

Výroční zpráva:

Námitky ke kontrolnímu protokolu

Příloha 681765156 0 – protokol ZŠ Mírová 2019

Výroční zpráva za rok 2018-19

Výroční zpráva o činnosti DDM za rok 2018-19

Výroční zpráva pro rok 2019-2020 (4)

Výroční zpráva pro rok 2020-2021

 

Smlouvy:

Kupní smlouva

Smlouva o dílo

 

Veřejné zakázky:

Vybavení počítačové učebny

Zadávací dokumentace