Zahájení školního roku 2021-2022

autor: | 7. 9. 2021 | Aktuality

Letošní zahájení školního roku proběhlo, vzhledem k dané epidemiologické situaci, odlišně. Protože jsme nechtěli naše budoucí prvňáčky ochudit o „Pasování na školáka“, zorganizovali jsme první školní den jinak než obvykle. Žáci druhého až devátého ročníku se odebrali do svých kmenových tříd a prvňáčci se shromáždili v parčíku před školou, kde byli pasováni na školáky.

Slavnostního zahájení se také zúčastnila paní místostarostka J. Bizoňová a zástupce SPOZ paní B. Chmielová, které žáky pozdravily a rozdaly jim malé dárky.

I přes nepříznivou situaci se přivítání prvňáčků vydařilo.