Vzdělávání od 11.1.2021

autor: | 8. 1. 2021 | Aktuality

Provoz školy od 11.1.2021

Vláda schválila prodloužení stávajících opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. Osobní přítomnost ve škole je umožněna pouze žákům 1.a 2.ročníku a žákům speciálních tříd na Letné. Školní družina je v provozu pouze pro žáky vzdělávané prezenčně a škola bude i nadále zajišťovat nezbytnou péči pro děti, jejichž rodiče pracují u složek IZS. Pro tyto žáky je v provozu školní jídelna. Žáci vzdělávaní distančně si mohou obědy odebrat do jídlonosičů v čase od 11,00 do 11,30 hodin. Žáci 3. – 9. ročníku se dále vzdělávají distančně z domova podle rozvrhu distanční výuky. Stejný je i termín vyzvedávání a odevzdávání úkolů v tištěné podobě ve škole (tedy úterý od 9,00 do 15,00 hodin).

Mateřská škola je v provozu. 

DDM Vážka je uzavřen.