Výzva na opravu střechy

autor: | 14. 10. 2014 | 2. stupeň, Aktuality

Vyhlašujeme výzvu k podání nabídky na opravu střechy na šatně v ZŠ Mírová.

Dokumenty ke stažení:

Zadávací dokumentace

Vzor smlouvy o dílo

Krycí list nabídky

Prohlášení o předpokladech

Prohlášení o seznámení se s dokumentací

Členění nabídkové ceny