Výuka žáků 1. stupně ZŠ – od 25. 5. 2020

autor: | 6. 5. 2020 | 1. stupeň, Aktuality

Vážení rodiče,
od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední (vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15, složení skupin bude neměnné. Školní jídelna bude v provozu (nutno přihlásit obědy u vedoucí ŠJ). Ranní družina není poskytována, poplatky za ŠD se nehradí. Účast žáků na vzdělávacích aktivitách není povinná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat nejdéle do 18. 5. 2020 v kanceláři školy. Po tomto datu nelze dítě zařadit do vzdělávacích aktivit ve škole. Podrobné instrukce obdrží přihlášení žáci v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020 a budou zveřejněny na webových stránkách školy. V den nástupu do školy je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.
V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny je zákonný zástupce povinen informovat školu, zda se bude žák nadále účastnit vzdělávacích aktivit. Žáci budou povinni řídit se mimořádnými hygienickými pravidly, která budou zveřejněna na webových stránkách školy. Opakované nedodržování hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Mgr. Monika Novotná, ředitelka školy

Přílohy:

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení vietnamsky

Čestné prohlášení mongolsky

Přihláška pro žáky 1. stupně