Výuka v období od 12.10. do 23.10.2020

autor: | 9. 10. 2020 | 1. stupeň, 2. stupeň, Aktuality

Výuka v období od 12.10.2020 do 23.10.2020

  Na základě usnesení  vlády bude od pondělí 12.102020 do 23.10.2020 probíhat provoz školy následujícím způsobem:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění. 
  • U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
  • pro třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy ZŠ na pracovišti Letná) se stávající režim nemění, pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 
  • 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka tříd dle následujícího rozpisu:

V týdnu od 12.10.2020 do 16.10.2020 

Běžná (prezenční) výuka ve škole:     6.A, 7.B, 7.C, 9.A

Distanční výuka (na dálku): 6.B, 7.A, 8.A

 

V týdnu od 19.10.2020 do 23.10.2020

Běžná (prezenční) výuka  ve škole:   6.B, 7.A, 8.A

Distanční výuka (na dálku):    6.A, 7.B, 7.C, 9.A

 

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

 

Školní družina je v provozu.

Středisko volného času – DDM Vážka bude uzavřeno.

Školní jídelna umožní odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a to v čase od 11,00 do 11,30 hodin. Pokud tuto možnost žák nevyužije, musí si oběd odhlásit. 

Na období od 26.10. do 30.10.2020 jsou obědy automaticky odhlášeny všem žákům ZŠ.