Výuka od 30.11.2020

autor: | 23. 11. 2020 | Aktuality

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 30.11.2020

Mateřská škola – provoz jako doposud (děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky)

Základní škola

Třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy ZŠ na Letné) – povinná prezenční výuka ve škole

1.stupně ZŠ – vrací se k povinné prezenční výuce (osobní přítomnost žáků ve škole)

9.ročníku ZŠ – povinná prezenční výuka (osobní přítomnost žáků ve škole)

  1. – 8.ročník ZŠ – tzv. rotační výuka – střídání celých tříd ve škole po týdnu dle následujícího rozpisu:

Prezenční výuka  ve škole (osobní přítomnost žáků ve škole) vždy v lichý týden: 

6.B, 7.A, 8.A (začíná od 30.11.2020 do 4.12.2020)

Distanční výuka (na dálku z domova): 6.A, 7.B, 7.C

 Prezenční výuka  ve škole (osobní přítomnost žáků ve škole) vždy v sudý týden (začíná od 7.12.2020 do 11.12.2020): 

6.A, 7.B, 7.C

Distanční výuka (na dálku z domova): 6.B, 7.A, 8.A

 

Prezenční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu. Zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány.

Distanční výuka (na dálku) formou konzultací v jednotlivých předmětech dle rozvrhu. V případě potřeby budou možné individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultaci je nutno předem domluvit.

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

Školní družina je v provozu.

Středisko volného času – DDM Vážka bude nadále uzavřeno.

Školní jídelna umožní odběr obědů do jídlonosičů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a to v čase od 11,00 do 11,30 hodin. V době distanční výuky jsou obědy automaticky odhlášeny. Žáci, kteří si chtějí ve škole oběd vyzvedávat, si ho musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Výuka bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření.

Žáci jsou povinni mít zakrytá ústa i nos po celou dobu pobytu ve škole. Musí tedy mít na každý den minimálně dvě roušky a igelitový sáček. 

Další informace budou průběžně doplňovány. Sledujte webové stránky školy.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.