Výlet na kozí farmu v Pěnčíně

autor: | 29. 10. 2012 | Aktuality

Ve čtvrtek 25. 10. 2012 v době podzimních prázdnin jsme pro naše žáky ze ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni uspořádali výlet do areálu v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou. Výlet byl součástí projektu „Tradice českých řemesel v našem regionu“ za částečné finanční podpory rodičů, ale také krajského úřadu.

Naším cílem bylo ukázat žákům významná místa v regionu, kde žijí, seznámit je s tradicemi českých řemesel a s lidovou tvořivostí v libereckém kraji, poznávat život našich předků. Touto akcí jsme chtěli podpořit aktivity mimo vyučování a zapojit co nejvíce žáků.

Zajímavou částí výletu bylo zhlédnutí krátkého dokumentárního filmu, který nás seznámil s životem zvířat na farmě od jara do zimy. Nejzajímavější však byla procházka po kozí farmě – chovají zde několik různých plemen zvířat. Součástí prohlídky farmy byla také ochutnávka produktů z kozího mléka. Děti mohly ochutnat různé druhy sýrů, jogurt a tvaroh.

V průběhu prohlídky se žáci seznámili s kulturními památkami, krásami a historií sklářské a bižuterní tradice. Při prohlídce další části zhlédli sklářskou dílnu, kde probíhala výroba perel a korálků, sami měli možnost vyrobit si vlastní korálkové ozdoby přímo v pracovní dílně. Při přednášce jsme se dozvěděli o tradici sklářské huti, která je spojena se sklářstvím již od 16. století. Navštívili jsme také hospodářská stavení, chlévy a hospodářskou budovu z r. 1820 – součást historického zemědělského muzea, kde byly vystaveny stroje z dávných dob a ukázány některé pracovní postupy.

I když nám počasí nepřálo, žáci zvládli výlet na výbornou a jistě si odnesli mnoho cenných zkušeností pro budoucí život.

Nebyly nalezeny žádné obrázky