Výběr střední školy pro žáky ze Speciálních tříd

autor: | 10. 2. 2019 | Aktuality

Čím žijí žáci speciálních tříd při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Právě se přiblížil velmi důležitý okamžik pro všechny vycházející žáky: Nastal čas rozhodování o tom, kde pokračovat v dalším studiu po ukončení školní docházky.

Abychom žákům usnadnili rozhodování a přiblížili jim život na SOU, navštívili jsme s žáky 7., 8. a 9. ročníku střední odborná učiliště v Liberci a ve Varnsdorfu.

22. ledna 2019 si žáci prohlédli SOU v Liberci v Jablonecké ulici. Je to SOU, které se zaměřuje na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního odborného vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s ukončeným základním vzděláním. Studenti se vzdělávají v moderním areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku. Dojíždějícím žákům škola poskytuje internátní ubytování a celodenní stravování. Zpestřením studia je i možnost účastnit se sportovních a kulturních akcí. Pro naše žáky byla tato návštěva velmi inspirativní. Nejvíce se zajímali o učebny odborného výcviku, moderní internát a velký výběr nabízených volnočasových aktivit.

Dne 25. 1. 2019 jsme se zúčastnili workshopu na SOŠ ve Varnsdorfu v Bratislavské ulici. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí, která spolupracuje s řadou firem v regionu. Žákům nabízí možnost vyučení v oboru Zahradnické práce, Pečovatelské služby, Zedník a Stravovací služby. Naši žáci  využili možnost vyzkoušet své schopnosti a znalosti při plnění praktických i teoretických úkolů z oblastí nabízených učebních oborů.

Poslední akcí, která má žákům pomoci v orientaci při volbě povolání bude 15. 2. 2019 návštěva Ekocentra v Brništi, kde pod záštitou Podralského nadačního fondu  probíhá česko-německý projekt „Vzdělávání aktivně“. V rámci tohoto projektu, za pomoci odborníků, si budou moci žáci zjistit pro co „tluče jejich srdce“ a utvrdit se ve správné volbě.

Držíme palce při výběru SOU a vhodného učebního  oboru tak, aby šance našich žáků při uplatnění na trhu práce byly co největší.

třídní učitelka 8. a 9. ročníku Mgr. J. Standová