Volby do ŠR

autor: | 16. 9. 2019 | 2. stupeň, Aktuality


Jak dopadly volby zástupců z řad zákonných zástupců do školské rady

Do stanoveného termínu byly podány návrhy na kandidáta do školské rady:
a) Hana Hampejsová
b) Martin Hons
c) Petra Procházková
d) Aleš Rampas
e) Veronika Stirčáková
f) Kristina Vindušková
g) Simone Vítů

Z navržených kandidátů nesouhlasil se svoji kandidaturou pouze pan Rampas, ostatní zákonní zástupci kandidaturu přijali.

Volby proběhly dne 12. 9. 2019. Dostavilo se 29 zákonných zástupců žáků školy, výsledky voleb jsou tedy platné. Účast je zaznamenaná na prezenční listině. Voliči z řad zákonných zástupců žáků školy obdrželi hlasovací lístky, které po označení dvou kandidátů, vhodili do hlasovací urny. Volební komise po skončení voleb spočítala hlasy s tímto výsledkem:
a) Veronika Stirčáková 19 hlasů
b) Hana Hampejsová 18 hlasů
c) Kristina Vindušková a Simone Vítů 6 hlasů
d) Martin Hons 5 hlasů
e) Petra Procházková 4 hlasy
Ve školské radě budou pracovat tyto dvě kandidátky: paní Veronika Stirčáková a paní Hana Hampejsová.