Volby do školské rady

autor: | 8. 9. 2019 | Aktuality

Během měsíce září proběhnou volby zákonných zástupců do školské rady, které bude řídit tříčlenný přípravný výbor ve složení Mgr. Ledvinová Jitka, Mgr. Novotná Jaroslava a Mgr. Kabešová Zdena.
Rodičům budou rozdány lístky, kde mohou vyjádřit svůj návrh – termín odevzdání do 6. 9. 2019. Poté, (pokud budou navrženi zákonní zástupci se svoji kandidaturou souhlasit),bude sestavena kandidátní listina z navržených kandidátů a samotné volby proběhnou dne 12. 9. 2019 v budově v ulici Komenského v době od 6.00 do 8.00 hod. a od 11.30 do 6.15 hod.