Volba povolání tradičně i netradičně

autor: | 4. 4. 2013 | 2. stupeň, Aktuality

 

V rámci projektu na téma volby povolání se osmé třídy vydaly ve středu před velikonočními prázdninami do IPS Úřadu práce v České Lípě. Jako každý rok byli seznámeni se základními informacemi, se situací na trhu práce především v nejbližším okolí a v našem regionu, s kritérii, podle kterých by měli své povolání vybírat a s dalšími informacemi. Také si jako vždy zjišťovali své předpoklady a zaměření pomocí testu.

Poněkud netradičnější však byl projekt Střední průmyslové školy uskutečněný díky podpoře Evropské unie, na který byli naši žáci přizváni v úterý po velikonočních prázdninách. Několikahodinový program si kladl za cíl poutavým a praktickým způsobem představit možnosti studia technických oborů na této škole. Žáci si prošli „výukou“ rozdělenou do tří bloků po dvou vyučovacích hodinách. V každém z bloků se děti po skupinách seznámily s jednou z dílen a samy se též zapojily do praktických činností. V jedné z učeben, která byla typicky ruční dílnou, děti pracovaly u ponku s běžným nářadím a společně vyrobily dvě skládačky – puzzle. V obráběcí dílně prošli žáci frézovnou, soustružnou a seznámili se také s prací na obráběcích strojích řízených počítačem. Zde si také zasoutěžili v šroubování na rychlost – vyzkoušeli si nejen svoji šikovnost, ale i schopnost spolupráce a využití strategie. Třetí dílnou byla dílna elektrotechnická. Žáci pracovali s elektrostavebnicí Voltík – sestavovali obvody dle schématu, ale také si pomocí pájky vytvořili jednoduché „blikátko“ z diody a rezistoru.

Ve všech třech dílnách byl kladen důraz na bezpečnost práce, pokaždé bylo provedeno důkladné proškolení a poučení.

Žáci se během této návštěvy seznámili i s prostředím a vybavením školy a rozhodně se nestihli nudit. Je možné, že některé tato akce oslovila natolik, že budou uvažovat o studiu na této škole.

Nebyly nalezeny žádné obrázky