Upozornění rodičům

autor: | 2. 4. 2020 | Aktuality

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ředitelky školy se snižuje úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen na 150,- Kč a úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině za měsíc březen na 40,- Kč. Zároveň se s platností od 1.4.2020 promíjí úplata za vzdělávání v mateřské škole a úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a to do odvolání (opětovného otevření ZŠ a MŠ).