Upozornění na výskyt vší ve škole

autor: | 2. 6. 2021 | 1. stupeň, 2. stupeň, Aktuality

Vážení rodiče,

v naší škole se opakovaně vyskytly vši. Prohlédněte, prosím, svým dětem hlavy a prostudujte si přiložený leták. Škola bude v případě, že se u žáků vyskytnou vši, postupovat dle doporučení KHS v České Lípě:

Při zjištění výskytu vší, bude dítě izolováno od ostatních dětí a škola bude kontaktovat zákonného zástupce. Ten je povinen se s dítětem odebrat k dětskému lékaři, který nařídí nutná opatření, o kterých zákonný zástupce poté informuje školu. Doba likvidace vší je různá, proto ještě než se dítě vrátí do školského zařízení, by bylo vhodné znovu navštívit dětského lékaře, aby  vyhodnotil, zda je dítě schopno návratu do školy.

Škola může vyžadovat po rodičích potvrzení přímo od lékaře o tom, že dítě není napadané pediculozou, pokud se jedná o opakovaný výskyt vší u dítěte. Abychom zamezili šíření vší mezi dětmi, prosíme Vás o spolupráci. O případném výskytu vší u vašeho dítěte nás, prosím, ihned informujte.

Mgr. Novotná Monika, ředitelka školy