Úloha speciálních tříd

autor: | 29. 5. 2013 | Speciální třídy

Speciální třídy poskytují pomoc dětem, které jsou dlouhodobě neúspěšné při zvládání učiva na ZŠ běžného proudu. Speciální pedagogové zde pomáhají žákům plnit speciální školní vzdělávací program tak, aby získali potřebné vědomosti a návyky, nabyli sebevědomí, zažívali pocit úspěchu a probudila se u nich opět chuť do spolupráce.

Tento vzdělávací program a individuální přístup umožňuje přizpůsobit tempo i náročnost výuky možnostem, potřebám a zdravotnímu stavu každého žáka.