Učení v přírodě

autor: | 29. 6. 2021 | Aktuality

 

V pátek 25. června vyrazily všechny třídy druhého stupně na „Učení v přírodě“. Jednotlivé třídy se vydaly lesem po vyznačené trase, která měřila zhruba 10 km. Po cestě žáci plnili, na deseti stanovištích, úkoly z jednotlivých učebních předmětů.

Počasí nám sice příliš nepřálo, ale žáci se úkolů zhostili se ctí a neodradila je ani cesta, která byla místy rozbahněná a plná kaluží.

Fotografie z Učení v přírodě