Testování

autor: | 26. 10. 2015 | Aktuality

Kariérové poradenství a volba povolání – program COMDI

V úterý 27.10.2015 proběhne na naší škole testování žáků 9. ročníku v programu COMDI. Cílem tohoto testování je pomoci žákům při rozhodování o výběru dalšího studia a budoucího povolání. Tento počítačový program zjišťuje nejen zájmy žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti, profesní a studijní předpoklady. Výstupy z testování budou konzultovány vždy s odborným pracovníkem školy, s výchovným poradcem.