Testování žáků

autor: | 22. 11. 2021 | Aktuality

 

Testování žáků od 22.11.2021

  • Od 22.11.2021 bude probíhat preventivní screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy s výtěrem z nosu. Toto testování bude prováděno vždy v pondělí a při prvním příchodu do školy v daném týdnu.
  •  
  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – nutno doložit očkovacím certifikátem) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19 – nutno doložit potvrzerní o pozitivním PCR testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin).
  • Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování, může se účastnit výuky za přísnějších režimových opatření:
  • bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor) po celou dobu pobytu ve škole,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu, dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
  • Žákům 1. – 3. ročníku je umožněna v případě potřeby asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). V takovém případě proběhne testování v přízemí u vstupu do budovy školy (u tělocvičny) v době 7:15 – 7:45 hodin. V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován při vstupu do budovy školy.
  •     

Další informace obdrží žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů (prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři).