Testování žáků 9. ročníku

autor: | 29. 4. 2015 | 2. stupeň, Aktuality

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního elektronického systému. Toto testování se bude týkat žáků 9. ročníku naší školy a to v oblasti společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů. Testy budou doplněny stručným dotazníkem. Testování bude provedeno dne 12.5.2015.

M. Novotná