Testování NIQES

autor: | 12. 5. 2013 | Aktuality

V termínu 13. května – 7. června 2013 bude probíhat druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které se účastní i naše škola.

     Druhá celoplošná generální zkouška se uskuteční v souladu s Vyhlášením Programu zjišťování výsledků vzdělávání – Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013, které vydal ministr školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. října 2012. Podrobnější informace naleznete na stránkách ČŠI nebo na www.niqes.cz.