Testování České školní inspekce

autor: | 3. 5. 2017 | Aktuality

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016/2017 (v termínu od 9. do 26. května 2017) provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ. Účast na testování je povinná.

Každý žák bude řešit dva z trojice testů český jazyk, matematika, cizí jazyk a jeden ze zbývajících testů připravených pro jeho ročník (Pro naši školu byly vybrány předměty český jazyk, anglický jazyk a zeměpis). Všechny testy budou žáci řešit v elektronické podobě prostřednictvím inspekčního systému pro elektronické testování InspIS SET. Každý test je připraven na 75 minut čistého času řešení. Za každým testem je připojen krátký dotazník žáka, jehož prostřednictvím budou získány vybrané kontextové informace o vztahu žáka k testovanému předmětu a k některým aspektům výuky předmětu.

Testování na naší škole proběhne v pátek 12.5.2017. Konec výuky po ukončení testování.

M. Novotná