Testování 8. ročníků

autor: | 14. 5. 2018 | Aktuality

V úterý 15. 5. 2018 proběhne na naší škole testování žáků 8. ročníku v programu COMDI. Cílem tohoto testování je pomoci žákům při rozhodování o výběru dalšího studia a budoucího povolání. Tento počítačový program zjišťuje nejen zájmy žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti, profesní a studijní předpoklady. Výstupy z testování budou konzultovány vždy s odborným pracovníkem školy, s výchovným poradcem.