Poradenské služby na naší škole

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány:

 • pracovníky speciálně pedagogických center z Jablonce nad Nisou, Mnichova Hradiště, Liberce a Turnova
 • výchovným poradcem
 • školní metodičkou prevence

Výchovný poradce:

Mgr. Jitka Ledvinová

telefon: 481 629 701, 481 629 703

mobil: 731 653 270

e-mail: jledvinova@zsamsmirova.cz

Konzultace po předchozí dohodě.

Hlavní činnosti ve škole:

 • kariérové poradenství
 • shromažďování platných zpráv z vyšetření a doporučení ze školských poradenských zařízení
 • zprostředkování diagnostiky ve školských poradenských zařízení
 • vedení výchovných komisí při výskytu sociálně patologických jevů
 • kontaktování odborných pracovišť při výskytu sociálně patologických jevů
 • evidence problémových žáků

Školní metodička prevence:

Mgr. Alena Faltýnková

Konzultace po předchozí dohodě.

Hlavní činnosti ve škole:

 • tvorba a kontrola realizace preventivního programu
 • koordinace primární prevence
 • vedení výchovných komisí při výskytu návykových látek
 • kontaktování odborných pracovišť při výskytu návykových látek