Informace vychovného poradce

Vážení rodiče,

Všichni vycházející žáci ode mě obdrželi přehled odborných učilišť v našem regionu, ve kterých jsem vyznačila vhodné učební obory (kód obsahuje ,,E“), 2 přihlášky do SOU  (středního odborného učiliště) a vzor pro jejich vyplnění.

        Vyplněné přihlášky potvrzené lékařem mi musí každý žák přinést nejpozději do 14.2.2020 k vyplnění 2.strany školou. Po vyplnění je dostane žák zpět a zákonný zástupce je odešle na příslušná SOU nejpozději do 29.2.2020.

Máte tedy dostatek času na zvážení nejvhodnějšího studijního oboru a SOU. Můžete samozřejmě vybrat i zcela jiné, než ode mě nabízené SOU, pokud budete mít dobré reference či zkušenost. Je však nutné zjistit přesně kód, název oboru a adresu SOU. Využijte možnosti  ,,Dne otevřených dveří“, které jednotlivá učiliště nabízejí. Podrobné informace o jednotlivých SOU najdete na internetových stránkách příslušných SOU.

Pokud budete cokoli potřebovat vysvětlit nebo si domluvit schůzku, zavolejte mi na tel. 731 653 270.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám  klidné, příjemné vánoční svátky a mnoho spokojenosti v novém roce 

                                       Mgr. Jitka Ledvinová – výchovný poradce

V Mimoni 18.12.2019