Snížení úplaty

autor: | 17. 12. 2020 | Aktuality, Mateřská škola

SKM_C250i20121512330 (2)

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Ředitelka ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizace, vzhledem k přerušení provozu MŠ Komenského od 10.12.2020 do 20.12.2020 z důvodu onemocnění COVlD-19
Rozhodla:
O snížení úplaty za vzdělávání v mateřské škole v Komenského ulici (oddělení Sluníček a Kytiček) za měsíc prosinec na 200,- Kč. Rozhodnutí je v souladu s 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění.

V Mimoni, dne 15.12.2020

Mgr. Bc. Monika Novotná ředitelka školy