Informace o stravování

S účinností od 1.9.2015 podle vyhlášky o školním stravování ze dne 25.2.2005 č.107/2005 Sb. dochází k těmto změnám:

Žáci jsou zařazováni do skupin strávníků podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce, vždy od 1.9. do 31.8., bez ohledu na to, který ročník navštěvují:
Skupiny strávníků                            cena obědů
7 – 10 let                                             23,00 Kč
11 – 14 let                                           25,00 Kč
15 a více let                                        27,00 Kč
 
Přihlašování obědů – obědy se přihlašují a platí u vedoucí školní jídelny, vždy měsíc předem.
Na každý školní rok musí být nová přihláška ke stravování.
Přihlášky a platby na nový školní rok musí být provedeny do konce srpna !!!!
Odhlašování obědů – vždy den předem na tel.čísle 733 185 029.
Odebrat oběd domů lze pouze 1.den nemoci. Nelze odhlásit zpětně !!!
Prázdniny a svátky odhlašujeme.
Vydávání obědů  –   obědy se vydávají od 11:45 hod. do 13:45 hod. v době poledních přestávek.
Placení stravného – stravné se platí výhradně zálohově!!!
Z účtu – ve své bance nahlásíte číslo účtu ZŠ Mírová 50521824/0600 a dáte trvalý příkaz k platbě od září do června. Do poznámky zadat jméno dítěte.
Přeplatky budou vyrovnány na vyžádání rodičů v červnu a vráceny na účet nebo hotově u vedoucí školní jídelny.
ZÁLOHA na obědy:
 
 
ZÁLOHA na družinu:
Hotově – platí se vždy předem ve školní jídelně(po telefonické domluvě na tel. 733 185 029 v měsíci předchozím.
 
POKUD NEBUDOU VČAS UHRAZENY OBĚDY, NEBUDE MÍT NIKDO NÁROK NA OBĚD.
PRVNÍ STRAVOVACÍ DEN V MĚSÍCI MUSÍ BÝT PLATBA NA ÚČTĚ, JINAK DÍTĚ NEOBJEDVÁ !
 
V Mimoni dne 03.08.2020             Vedoucí školní jídelny Jaroslava Špidlová

přihláška ŠJ MŠ

přihláška ŠJ ZŠ

Informace ŠJ o stravování v ZŠ

Informace ŠJ o stravování v MŠ