Informace o stravování

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ      
        ŠJ 2021 – 2022        
S účinností od 1.9.2015 podle vyhlášky o školním stravování ze dne 25.2.2005č.107/2005 Sb.      
dochází k těmto změnám:                  
Žáci jsou zařazováni do skupin strávníků podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním      
roce, vždy od 1.9. do 31.8., bez ohledu na to, který ročník navštěvují:          
Skupiny strávníků     cena obědů            
7 – 10 let       24,00 Kč              
11 – 14 let      26,00 Kč              
15 a více let     28,00 Kč              
                       
Přihlašování obědů – obědy se přihlašují a platí u vedoucí školní jídelny, vždy měsíc předem.      
Na každý školní rok musí být nová přihláška ke stravování.            
Přihlášky a platby na nový školní rok musí být provedeny do konce srpna !!!!        
Odhlašování obědů – vždy den předem na tel.čísle 733 185 029.          
Odebrat oběd domů lze pouze 1.den nemoci. Nelze odhlásit zpětně !!!        
Prázdniny a svátky odhlašujeme.                
Vydávání obědů  –   obědy se vydávají od 11:45 hod. do 13:45 hod. v době poledních přestávek.    
Placení stravného – stravné se platí výhradně zálohově!!!             
Z účtu – ve své bance nahlásíte číslo účtu ZŠ Mírová 50521824/0600 a dáte trvalý       
příkaz k platbě od září do června. Do poznámky zadat jméno dítěte.        
Přeplatky budou vyrovnány na vyžádání rodičů v červnu a vráceny na účet nebo hotově u vedoucí školní jídelny.
ZÁLOHA na obědy:  7-10 let = 460,-              
      11-14 let = 500,-              
      15 a více let = 540,-              
ZÁLOHA na družinu: 150,-                
Hotově – platí se vždy předem ve školní jídelně(po telefonické domluvě na tel.733 185 029 v měsíci předchozím.
                       
POKUD NEBUDOU VČAS UHRAZENY OBĚDY, NEBUDE MÍT NIKDO NÁROK NA OBĚD.      
PRVNÍ STRAVOVACÍ DEN V MĚSÍCI MUSÍ BÝT PLATBA NA ÚČTĚ, JINAK DÍTĚ NEOBĚDVÁ !    
                       
                       
V Mimoni dne 03.08.2021   Špidlová Jaroslava            
        vedoucí ŠJ            
                       

 

přihláška MŠ 

přihláška ŠJ

info pro MŠ