Informace o stravování

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ                  
        ŠJ 2020 – 2021        
S účinností od 1.9.2015 podle vyhlášky o školním stravování ze dne 25.2.2005č.107/2005 Sb.                  
dochází k těmto změnám:                  
Žáci jsou zařazováni do skupin strávníků podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním                  
roce, vždy od 1.9. do 31.8., bez ohledu na to, který ročník navštěvují:                  
Skupiny strávníků       cena obědů          
7 – 10 let       23,00 Kč          
11 – 14 let       25,00 Kč          
15 a více let       27,00 Kč          
                   
Přihlašování obědů – obědy se přihlašují a platí u vedoucí školní jídelny, vždy měsíc předem.                  
Na každý školní rok musí být nová přihláška ke stravování.                  
Přihlášky a platby na nový školní rok musí být provedeny do konce srpna !!!!                  
Odhlašování obědů – vždy den předem na tel.čísle 733 185 029.                  
Odebrat oběd domů lze pouze 1.den nemoci. Nelze odhlásit zpětně !!!                  
Prázdniny a svátky odhlašujeme.                  
Vydávání obědů  –   obědy se vydávají od 11:45 hod. do 13:45 hod. v době poledních přestávek.                  
Placení stravného – stravné se platí výhradně zálohově!!!                  
Z účtu – ve své bance nahlásíte číslo účtu ZŠ Mírová 50521824/0600 a dáte trvalý                  
příkaz k platbě od září do června. Do poznámky zadat jméno dítěte.                  
Přeplatky budou vyrovnány na vyžádání rodičů v červnu a vráceny na účet nebo hotově u vedoucí školní jídelny.                  
ZÁLOHA na obědy:     7-10 let = 460,-            
      11-14 let = 500,-            
      15 a více let = 540,-            
ZÁLOHA na družinu:     150,-            
Hotově – platí se vždy předem ve školní jídelně(po telefonické domluvě na tel.733 185 029 v měsíci předchozím.                  
                   
POKUD NEBUDOU VČAS UHRAZENY OBĚDY, NEBUDE MÍT NIKDO NÁROK NA OBĚD.                  
PRVNÍ STRAVOVACÍ DEN V MĚSÍCI MUSÍ BÝT PLATBA NA ÚČTĚ, JINAK DÍTĚ NEOBJEDVÁ !                  
                   
                   
V Mimoni dne 03.08.2020       Špidlová Jaroslava          
        vedoucí ŠJ          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

přihláška ŠJ MŠ

přihláška ŠJ ZŠ

Informace ŠJ o stravování v ZŠ

Informace ŠJ o stravování v MŠ