SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

6.00 – 7.45 hod. ranní družina (odpočinková činnost, spontánní hry, stavebnice, kreslení…)

11.40 – 12.30 hod. oběd (pro oddělení končící v 11.40 jsou žáci připraveni k vyzvednutí po obědě v 12.30 hodin)

12.35 – 13.30 hod. oběd (pro oddělení končící ve 12.35 jsou žáci připraveni k vyzvednutí po obědě v 13.30 hodin)
12.30 hod. (13.30hod. – podle rozvrhu) – zájmový , rekreační, sportovní program ŠD (vycházky , tělocvična, výtvarné, pracovní činnosti, zahrada , akce mimo budovu školy)

14.30 – 16.15 hod. odpočinkové činnosti, společenské hry , individuální zaměstnání žáků, svačina, pitný režim, vyzvedávání žáků.