Provoz školy od 3.5.2021

autor: | 30. 4. 2021 | Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3.5.2021

Dle rozhodnutí vlády bude od 3.5. 2021 probíhat provoz školy následujícím způsobem:

 1. stupeň ZŠ (6. – 9.ročník) 

je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole za následujících podmínek – prezenční výuka rotačním způsobem:

A) v týdnu od 3.5. do 7.5.2021 – třída 6.B, 7.A, 8.A  – prezenčně (ve škole)

                                                   – třída 6.A, 7.B, 7.C, 9.A – distančně (z domova)

B) v týdnu od 10.5. do 14.5.2021 – třída 6.A, 7.B, 7.C, 9.A  – prezenčně (ve škole)

                                                       – třída  6.B, 7.A, 8.A  – distančně (z domova)

 – v dalších týdnech budou třídy pokračovat v daných rotacích

– prezenční výuka (ve škole) bude probíhat dle standardního rozvrhu, upravený rozvrh pro distanční výuku bude zveřejněn na webových stánkách školy 

– nově jsou povoleny sportovní činnosti (tělesná výchova) konané venku (ve vnějších prostorech)

– zpěv není povolen 

  V případě žáků 2. stupně je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně (pondělí a čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy) neinvazivními Ag testy. Škola bude využívat testy, které jsme obdrželi z MŠMT (samo odběr z okrajové části nosu), momentálně testy Singclean.

Žáci se budou testovat ve svých třídách pod dohledem a za asistence vyučujících a to ihned po příchodu do školy.

K testování se může dostavit žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře). 

Žáci nemohou být k testování nuceni, jejich neúčast nebude nijak sankciována, nemohou se ale zúčastnit prezenční výuky (jejich neúčast bude omluvena), ale rodiče musí zajistit vzdělávání svého dítěte. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání. Tuto skutečnost je zákonný zástupce povinen sdělit třídnímu učiteli.

Povinné testování se netýká individuálních konzultací, skupinových ano.

Je také stanovena povinnost nosit ve třídě i v prostorách školy zdravotnickou roušku (žáci musí mít minimálně dvě roušky na den).

Žáci budou povinni dodržovat mimořádná hygienická opatření (dezinfekce, roušky).

Žák, který nebude mít roušku, se nemůže zúčastnit prezenční výuky.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách (na webových stránkách školy).

Organizace příchodu do školy

 • Žáci 6.B a 9.A vstupují do školy zadním vchodem vedle školní kuchyně
 • Žáci 7.A a 7.B vstupují do školy koridorem u tělocvičny
 • Žáci 8.A a 7.C vstupují do školy hlavním vchodem vedle jídelny
 • Žáci 6.A vstupují do školy šatnou
 • ( dle nákresu níže)

 • Ihned po příchodu do školy se přesunou do svých tříd a vyčkají na testování
 • Je zachována homogenita tříd
 • Školní jídelna je v provozu pro žáky účastnící se prezenční výuky, pro žáky distanční výuky je povolen pouze odběr do jídlonosičů. K odběru oběda je nutno se přihlásit u paní Špidlové (tel. 733 185 029).

Žáci 1. stupně  (1. – 5. ročník)

 • pokračují v rotačním způsobu výuky dle stávajících pravidel 
 • testování se bude provádět pouze jednou týdně a to v pondělí, případně při prvním příchodu do školy
 • nově jsou povoleny sportovní činnosti (tělesná výchova) konané venku (ve vnějších prostorech), zpěv není povolen

Speciální třídy ZŠ Letná

 • pokračují v prezenční výuce 
 • žáci se budou testovat jedenkrát týdně

Mateřská škola  

 • je umožněna osobní přítomnost všech dětí v MŠ
 • provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ)
 • děti nemusí nosit roušky

Školní družina 

 • je pro prezenčně vzdělávané žáky v provozu,  a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině (v budově v Komenského ulici od 6,00 do 16,30 hodin), jejichž zákonní zástupci jsou

-zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb;
-pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
-pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
-zaměstnanci bezpečnostních sborů;
-příslušníci ozbrojených sil;
-zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví;
-zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; –zaměstnanci Úřadu práce České republiky;
-zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
-zaměstnanci Finanční správy České republiky.

testovani-letak-singclean

informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-zmeny-ke-3-5-final-aktualizovano

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-3-5-2021-do-odvolani