Projekty 2012

autor: | 5. 1. 2013 | 1. stupeň, 2. stupeň, Aktuality

Jak jsme naplnili projekty financované Grantovým fondem Libereckého kraje 2012:

Naše Základní Škola a Mateřská škola Mírová 81 v Mimoni podala projekty s názvem „Po stopách kulturního dědictví“, „Tradice českých řemesel v našem regionu“ a „Turnaje v netradičních sportech“, jejichž cílem bylo poznávat krásy v okolí, kde žijeme, a zároveň seznamovat žáky s významnými místy Libereckého kraje, vzbudit u žáků zájem o česká řemesla s ohledem na rozhodování při uplatňování budoucího povolání, zúčastnit se kulturních a sportovních akcí. Dalším cílem těchto projektů bylo oslovit co nejvíce žáků a zapojit je do mimoškolní činnosti,  jedné z forem prevence patologických jevů.

Na tyto projekty škola obdržela část finančních prostředků z Libereckého kraje, druhou částí se podíleli rodiče našich žáků a škola. Projekty probíhaly od května do prosince tohoto roku.

1. Turnaje v netradičních sportech

Jak už název napovídá, byl turnaj zaměřen na netradiční sporty všeho druhu – kin-ball, kuličky, stolní tenis, stolní hokej, stolní kopaná.  Abychom mohli toto vše zorganizovat, potřebovali jsme dovybavit naši odpočinkovou místnost.

Nedílnou součástí těchto turnajů byly odměny pro žáky, kteří také podávali velmi dobré sportovní výkony.  K tomu jsme využili příspěvek  KÚ Libereckého kraje v hodnotě 10 000,- Kč. Celkem se zúčastnilo 215 sportovců –  žáků naší školy, neboť každý si mohl najít sport, který mu byl blízký, ať už to byly kuličky či stolní tenis. Cíl, který si tento projekt vytýčil, byl splněn a musíme říci, že nás překvapil zájem žáků o tyto druhy sportu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za poskytnuté finanční prostředky, které byly smysluplně využity.

 2. Po stopách kulturního dědictví

V čem zmíněný projekt spočívá? Učitelé naší školy připravili pro žáky pět zajímavých výletů, které se uskutečnily během víkendů, popřípadě v odpoledních hodinách všedního dne. Program výletů byl určen pro děti všech věkových kategorií – od nejmenších v mateřské školce až po deváťáky.

Vybrat si mohl opravdu každý. Nabídka obsahovala tři divadelní představení v divadlech v Liberci a Novém Boru, pohádkové prohlídky zámku Sychrov, návštěva galerie a prohlídka budovy radnice v Liberci.

Všechny výlety se vydařily, zúčastnilo se jich 178 dětí.

3. Tradice českých řemesel v našem regionu

Od září do prosince bylo pro žáky naší školy připraveno několik vzdělávacích výletů a zájezdů. Jejich cílem bylo seznamovat žáky s českými řemesly v Libereckém kraji a okolí, poukázat na zajímavá místa, kde žijeme, a vzbudit zájem při rozhodování o volbě budoucího povolání.

Navštívili jsme hospodářství na Kozí farmě v Pěnčíně u Turnova a korálkovou dílnu, kde měli žáci možnost vyzkoušet si vyrobit vlastní šperky a ozdoby.

Navštívili jsme také Centrum textilního tisku v České Lípě, kde se žáci seznámili s historií, výrobou a tiskem textilních výrobků. I zde se aktivně zapojili do činnosti a některé práce si také vyzkoušeli.  Hotové výrobky si odvezli domů. Zajímavou atrakcí byla návštěva Čertího muzea v Úštěku.

Jedinečnou příležitostí byla prohlídka sklářské huti a sklárny v nedaleké Lindavě. Zblízka a na vlastní oči se žáci seznámili za odborného výkladu s životem sklářů v dávné historii, ale i v současnosti. Měli možnost zhlédnout, jak se skleněná hmota v rukou sklářů mění v křehkou krásu. Pomocí sklářské píšťaly měl každý účastník možnost vyzkoušet si tuto práci a vytvořit tak vlastní dílo.

Těchto výletů se celkem zúčastnilo 96 dětí.  I zde bychom rádi poděkovali  KÚ Libereckého kraje za příspěvek 10 000,- Kč, kterým jsme naplnili naše cíle a dětem mohli přiblížit lidskou práci a historii míst, kde žijeme. Všechny akce byly dětmi hodnoceny velmi kladně.