Projekt „Rovný přístup“ ukončen

autor: | 19. 11. 2019 | 1. stupeň, 2. stupeň, Aktuality

Projekt „Rovný přístup“ byl ukončen.
Na tento projekt jsme získali finanční dotaci z KÚ Libereckého kraje z programu „Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrným opatřením“.
V rámci projektu bylo zakoupeno pět tabletů Lenovo P 10 64GB LTE Black s ochrannými pouzdry a dvě dotyková pera pro žáky, kteří mají problémy s jemnou motorikou. Tablety byly rovnoměrně rozděleny tak, aby byly k dispozici ve všech součástech školy – tj. obě oddělení mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, speciální třídy ZŠ.
Jejich využití ve vzdělávání pomáhá přizpůsobit charakter, tempo, obsah a rozsah výukových činností individuálním schopnostem žáků. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami mohou nástroje, funkce a aplikace tabletu, mimo jiné, podpořit rozvoj komunikačních schopností.