Příprava na přijímací zkoušky – 9. ročník

autor: | 4. 5. 2020 | 2. stupeň, Aktuality

Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupinu žáků, která je neměnná. Maximální počet žáků ve skupině je 15 (jeden žák v lavici). Vzdělávací aktivity budou zaměřené na předměty přijímací zkoušky (matematika a český jazyk), budou probíhat od pondělí 11. 5. 2020 každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hodin, po ukončení výuky žáci odcházejí domů. Tato vzdělávací aktivita bude poskytována do vykonání přijímacích zkoušek. V případě zájmu je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení (viz. příloha) nejpozději do 7. 5. 2020 do kanceláře školy. Po tomto termínu již nelze žáka do skupiny zařadit. Další podmínky zařazení do přípravné skupiny jsou uvedeny na přihlášce.
Mgr. Monika Novotná, ředitelka školy

Přílohy:

Přihláška pro žáky 9. ročníku

Čestné prohlášení